Përveq larjeve klasike në HIB Fushë Kosovë funksionon edhe Autolarja automatike në të cilën bëhet pastrimi i jashtëm i veturës në mënyrë automatike.